Szkolenia i certyfikaty CISCO

Unikalne połączenie szerokiej wiedzy i praktyki inżynierskiej.
Ucz się bezpośrednio od najlepszych wykładowców.

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

najbliższe szkolenia

04.07.2022 - 08.07.2022

CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions


11.07.2022 - 15.07.2022

ENCOR - Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies


18.07.2022 - 22.07.2022

SCOR - Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies


Zobacz wszystkie

najbliższe szkolenia

Zobacz wszystkie

Ogólne warunki realizacji szkoleń

§1. Rejestracja

 1. Wstępnego zgłoszenia na szkolenie można dokonać wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie on-line, drogą mailową lub telefonicznie. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza on-line, na adres mailowy uczestnika przychodzi formularz gotowy do wydrukowania. Wstępne zgłoszenie ważne jest 10 dni roboczych.
 2. Formularz należy uzupełnić o cenę, podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu zgłaszającego oraz odesłać skan drogą mailową na adres: szkolenia.warszawa@trecom.pl. Rejestracja na szkolenie prowadzona jest tylko na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia.
 3. Po otrzymaniu formularza,  Trecom wysyła do uczestnika informację o rezerwacji miejsca, lub w przypadku braku wolnych miejsc, o wpisaniu na listę rezerwową wraz z propozycjami alternatywnych terminów.
 4. Zgłoszenie na szkolenia można przesyłać do 15 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenia można dokonać jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§2. Płatność

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej lub drogą mailową są kwotami netto.
 2. Płatności za szkolenie odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawianych po zakończeniu szkolenia.
 3. Trecom zastrzega sobie prawo żądania 100% przedpłaty za szkolenie. Przedpłata dokonywana będzie na podstawie faktury pro forma. Uregulowanie przedpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, jeden ciepły posiłek, poczęstunek w przerwach szkoleniowych (kawa, herbata, ciastka), certyfikat ukończenia kursu. W cenę kursu nie jest wliczony koszt egzaminu.
 5. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.

§3. Zmiana terminu szkolenia i odwołanie szkolenia

 1. Trecom może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Trecom poinformuje uczestników w najkrótszym możliwym czasie, nie później nie 5 dni przez planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku odwołania zajęć przez Trecom uczestnikom zwracane są jedynie kwoty wpłacone przez nich na poczet udziału w odwoływanych  zajęciach.

§4. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez żadnych konsekwencji nie później niż do 21 dni przed planowanym jego rozpoczęciem. Rezygnację ze szkolenia należy przesłać droga mailową na adres: szkolenia@trecom.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje obciążeniem w kwocie równoważnej 50% odpłatności za szkolenie.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje obciążeniem równoważnym pełnej odpłatności za szkolenie.