cisco-logo

Szkolenia i certyfikaty Cisco

+48 22 488 72 00 szkolenia@trecom.pl

CCNAX v3.0

termin:

od 18/02/2019 do 22/02/2019

lokalizacja:

Poznań

Gwarantowana data

Szkolenie: CCNAX v3.0

Nazwa: Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated

Typ: Szkolenie z instruktorem

Czas trwania (dni): 5 (60 godzin)

Wymagania od uczestnika: podstawy zagadnień sieciowych, obsługa komputera (Windows)

Do certyfikacji: CCNA Routing & Switching

O czym jest:

Szkolenie obejmuje zakres ICND1 i ICND2 realizowane w 5 dni (około 10 godzin dziennie). Prezentowane są od podstaw zagadnienia związane z budowaniem sieci, komponentami, budową urządzeń Cisco: przełączniki oraz routery. Uczestnicy zapoznają się z systemem Cisco IOS w celu wprowadzania konfiguracji i zarządzania strukturą. Tematy poruszane to: tworzenie sieci VLAN, połączenia Trunk, routing statyczny i dynamiczny, rozwiązania NAT/PAT, tunelowanie GRE, listy dostępowe (ACL). Omawiana jest także budowa urządzeń w celu przygotowania kopii zapasowych konfiguracji i systemu operacyjnego. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do osobistego laboratorium testowego.

Program:

 1. Budowa prostej sieci
  1. Funkcjonowanie sieci
  2. Rozumienie modelu komunikacji Host-Host
  3. Wstęp do sieci LAN
  4. Praca systemu Cisco IOS
  5. Uruchomienie switcha
  6. Rozumienie Ethernetu i pracy przełącznika
  7. Rozwiązywania typowych problemów z medium w sieci
 2. Tworzenie połączeń Internet
  1. Rozumienie warstwy Internet dla TCP/IP
  2. Adresacja IP i podsieci
  3. TCP/IP – warstwa transportowa
  4. Funkcjonowanie routingu
  5. Konfiguracja routera Cisco
  6. Rozumienie procesu dystrybucji pakietu
  7. Uruchomienie routingu statycznego
  8. Zarządzanie ruchem z wykorzystaniem ACL
  9. Uruchomienie połączenia do sieci Internet
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń sieciowych
  1. Bezpieczny dostęp administracyjny
  2. Hardening urządzeń
  3. Filtracja ruchu z wykorzystaniem ACL
 4. Wstęp do IPv6
  1. Podstawy IPv6
  2. Rozumienie działania sieci z IPv6
  3. Konfiguracja routingu dla IPv6
 5. Budowanie sieci średniej skali
  1. Wprowadzenie do VLAN i połączeń Trunk
  2. Routing pomiędzy sieciami wirtualnymi
  3. Router Cisco jako serwer DHCP
  4. Rozwiązywanie problemów w sieciach VLAN
  5. Budowanie topologii redundantnych dla przełączników
  6. Technologie Etherchannel
  7. Redundancja w warstwie 3 (sieciowej)
 6. Rozwiązywanie problemów w połączeniach
  1. Rozwiązywanie problemów w połączeniach z wykorzystaniem IPv4
  2. Rozwiązywanie problemów w połączeniach z wykorzystaniem IPv6
 7. Sieci WAN (rozległe)
  1. Rozumienie technologii sieci WAN
  2. Konfiguracja kapsułkowania typu szeregowego (Serial)
  3. Uruchomienie połączenia WAN z wykorzystaniem Frame Relay
  4. Wstęp do rozwiązań VPN
  5. Konfiguracja tunelowania GRE
 8. Implementacja EIGRP
  1. Wdrożenie protokołu EIGRP
  2. Przegląd problematyki z EIGRP
  3. Wdrożenie EIGRP dla IPv6
 9. Implementacja skalowanego, wieloobszarowego rozwiązania dla OSPF
  1. Wstęp do OSPF
  2. Wieloobszarowość dla OSPF IPv4
  3. Przegląd problematyki z OSPF
  4. Badanie OSPFv3
 10. Zarządzanie urządzeniami sieciowymi
  1. Protokoły zarządzania dla sprzętu sieciowego
  2. Zarządzanie urządzeniami Cisco (backup)
  3. Licencjonowanie

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail
 

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail