cisco-logo

Szkolenia i certyfikaty Cisco

+48 22 488 72 00 szkolenia@trecom.pl

SIMOS v1.0

termin:

od 04/06/2018 do 08/06/2018

lokalizacja:

Warszawa

Szkolenie: SIMOS v1.0

Nazwa: Implementing Cisco Secure Mobility Solution

 

Typ: Szkolenie z instruktorem

Czas trwania (dni): 5

Wymagania od uczestnika: Certyfikacja CCNA Security i/lub wiedza z zakresu szkoleń ICND1, IINS

Do certyfikacji: CCNP Security

 

O czym jest:

Szkolenie omawia funkcjonalności urządzeń typu router oraz firewall Cisco ASA, jako urządzeń pełniących rolę koncentratora połączeń VPN. Omawiane są tutaj szczegółowo dostępne technologie VPN w kontekście połączeń typu Site-to-Site oraz Remote Access. Bardzo szczegółowo omawiane są zaawansowane metody uwierzytelnienia, takie jak PKI, integracja z zewnętrznymi serwerami zarządzania tożsamością, czy wdrożenie mechanizmu SSO.

 

Program:

1. Technologie VPN

a. Przegląd dostępnych metod i technik terminowania połączeń VPN

b. Przegląd dostępnych metod i technik kryptograficznych

2. Konfiguracja połączeń typu Site-to-Site

a. Protokół IPSec – zaawansowane funkcjonalności

b. Bezpieczne metody uwierzytelniania

c. Point-to-Point IPSec VPN na Cisco ASA oraz Cisco IOS

d. Point-to-Point IPSec VPN – VTI

e. DMVPN

3. Technologia FlexVPN

a. Architektura i opis standardu

b. Point-to-Point IPsec FlexVPN

c. Hub-and-Spoke IPSec FlexVPN

d. Spoke-to-Spoke IPSec FlexVPN

4. Remote Access

a. Zaawansowane funkcjonalności AAA (integracja z AD, Cisco ISE)

b. Clientless SSL VPN

5. AnyConnect SSL VPN

a. AnyConnect IPsec VPN

6. Endpoint Security

a. Host Scan

b. Dynamic Access Policy (DAP)

c. Cisco Secure Desktop (CSD)

 

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail
 

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail