cisco-logo

Szkolenia i certyfikaty Cisco

+48 22 488 72 00 szkolenia@trecom.pl

SISAS v1.0

termin:

od 26/03/2018 do 30/03/2018

lokalizacja:

Warszawa

Szkolenie: SISAS v1.0

Nazwa: Implementing Cisco Security Access Solutions

 

Typ: Szkolenie z instruktorem

Czas trwania (dni): 5

Wymagania od uczestnika: Certyfikacja CCNA Security i/lub wiedza z zakresu szkoleń ICND1, IINS

Do certyfikacji: CCNP Security

 

O czym jest:

Szkolenie opisuje kontrolę dostępu do sieci koncentrując program na produkcie Cisco Identity Services Engine (ISE). Poruszana jest tematyka związana z uwierzytelnieniem i autoryzacją użytkowników, usługami gościnnymi, Cisco TrustSec, kontrolą kondycji i profilowaniem stacji roboczych. Uczestnicy kursu mają możliwość konfigurowania różnych typów metod uwierzytelniania EAP, przy wykorzystaniu suplikantów 802.1x (natywny dla MS Windows oraz Cisco NAM do aplikacji AnyConnect).

 

Program:

1. Mechanizmy kontroli dostępu

a. Omówienie usług związanych z kontrolą dostępu

b. Podstawy 802.1x i metod EAP

c. Konfiguracja komponentów kontroli dostępu

2. Podstawy Cisco ISE

a. Modele wdrożeniowe i skalowalność

b. Integracja z PKI

c. Integracja z Active Directory

d. Polityka autentykacji, budowa i modyfikacja

e. Uwierzytelnienie lokalne i zewnętrzne (Active Directory)

3. Zaawansowana kontrola dostępu

a. Uwierzytelnienie za pomocą certyfikatów

b. Definiowanie profili autoryzacyjnych

c. Autoryzacja dostępu – budowa i modyfikacja polityki autoryzacyjnej

d. Elementy Cisco TrustSec i MACsec

4. Dostęp gościnny i uwierzytelnienie za pomocą portalu

a. Implementacja uwierzytelnienia za pomocą portalu

b. Implementacja usług gościnnych w tym portalu sponsorskiego

5. Zaawansowane elementy kontroli urządzeń

a. Automatyzacja instalacji oprogramowania klienckiego

b. Implementacja usług badania kondycji stacji (posturing)

c. Profilowanie urządzeń w sieci

d. Implementacja BYOD

6. Rozwiązywanie problemów

a. Omówienie narzędzi ułatwiających rozwiązywanie problemów

b. TCP Dump

c. Diagnoza problemów po stronie przełącznika

 

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail
 

lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail